Manuel Manifold Sistem

manuelmanifoldsistem

Genel Tanım

Medikal Basınçlı Gaz Besleme Sistemleri, hastanenin Oksijen, Azot, Azot Protoksit, Karbondioksit, Medikal Hava, Cerrahi Hava ve diğer gaz ihtiyacını bir kaynaktan temin etmek için kullanılır. Bu santralların çalışma prensipleri aynıdır. Tek fark santralda kullanılan tüplerdir.

Bu sıkıştırılmış gazlar; ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, bebek bakım ünitelerinde, acil bölümlerinde, laboratuvar ve hasta odalarında kullanılır. Gazlar, yüksek basınç altında, merkezi santrale bağlanmış olan tüplerde muhafaza edilmektedir. Gazın basıncı tüplerin içinde bulunan gaz çeşitlerine göre değişmektedir.

Ürün Özellikleri

Genelde düşük kapasiteli Hastanelerde Oksijen, Azot Protoksit & Hava ihtiyacını bir kaynaktan temin etmek için kullanılır.
Santral içerisinde hastane kapasitesine göre 1 veya 2 adet 120 m3/saat kapasiteli yüksek basınç regülatörü bulunmaktadır.
Manual kontrol paneli üzerinde bulunan gösterge panelleri santrale bağlı olan tüplerin durumunu gösterir.
Çalışma durumu olan tüplerden gelen basıncın 7 barın altına düşmesi durumunda alarm panelinden gelen sinyal üzerine manuel olarak diğer grup devreye sokulur.
Manuel çalışabilir sisteme sahiptir.
Tüplerdeki basınç durumları manometreler ile izlenebilir.
4-7 bara göre ayarlanabilir ikinci basınç düşürücü vardır.
Giriş ve çıkış Basınçlarını gösteren manometreler bulunur.
Emniyet valfi vardır.

manifold

Yüksek Basınç Regülatörü
Yüksek basınç regülatörü tüplerden gelen yüksek basınçtaki gazın basıncını ikinci basınç düşürücü regülatörleri tarafından kontrol edebilecek basınca düşürürler. Yüksek basınç regülatörü hastane kapasitesine göre akış kapasitesi değişiklik göstermektedir. Maximum çalışma basıncı 250 bar’dır. Ayarlanabilir çıkış basınç değeri 0-12 bar’dır. Fabrikada ayarlanan çıkış basıncı 7-8 bar’dır.

Emniyet Vanası
Yüksek basınç regülatörlerinden sonra olmak üzere emniyet vanası vardır. Emniyet vanası yüksek basınç regülatörlerindeki basınç 12-13 bar'a yükseldiği zaman çalışır ve gaz atmosfere tahliye edilir.

İkinci Basınç Düşürücü
Giriş basıncı 7-8 bardır. İkinci Basınç düşürücü çıkış hat basıncını 4.2 bar'a düşürür veya Cerrahi hava için 7 bar'a ayarlanabilir.

 

 

bağlantıekipmanları

Kollektör Grubu
Herbir tüp bağlantısı için sıcak dövme prinçten kollektörler ve içlerinde gazın tüplere akışını engelleyen çekvalfler bulunur. Bunlar tij boru ile santral arasındaki bağlantıyı sağlayan kollektörlerdir. Santraldeki tüp sayısına göre rampa boyutları değişmektedir; 1, 2, 3, 4 ve 5 tüplük olmak üzere 5 rampa çeşidi mevcuttur.

Tüp Tespit Profili
Tüp tespit profilleri, tüplerin kollektöre yerleştirilmesi ve tüplere destek olmak amacıyla kullanılır. Tüplerin düşmesini ve sisteme veya kullanıcıya zarar vermesini önlemek için zincirler kullanılır.


Tij Boru
Tij borular Ø8x2 mm medikal tip bakır borudan imal edilip, her iki ucunda kollektör ve tüp bağlantısına uygun rekorlar vardır. 250 bar basınç altında test edilirler.

Esnek Bağlantı
Rampa - Panel Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-panel arasında bulunur. Rampa-Rampa Arası Esnek Bağlantı: Ø8x2 mm medikal tip bakır boru kullanılır. Rampa-rampa arasında bulunur.